Navigation Menu
The Telaithrion Project

The Telaithrion Project

a Free and Real Design

April 252013

Το «Εγχείρημα Τελαίθριον» ευελπιστεί να δείξει ότι μία αυτάρκης κοινωνία αληθινών κινήτρων και ανιδιοτελούς προσφοράς, μπορεί να υπάρξει και να εφαρμοστεί «στην πράξη», και ότι θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ακόμη και αν την υιοθετούσε όλη η ανθρωπότητα. Θέλουμε να μοιραστούμε όλες τις πρακτικές γνώσεις, τις πληροφορίες, τις τεχνολογίες και εν τέλει τις λύσεις τις οποίες θα ανακαλύψουμε, διερευνήσουμε και εφαρμόσουμε στο ταξίδι μας αυτό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εμψυχώσουμε, ενδυναμώσουμε, εκπαιδεύσουμε και εμπνεύσουμε όλους τους συνανθρώπους που θα συναντήσουμε ώστε να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι προς την όσο το δυνατόν περισσότερο ισορροπημένη συμβίωση των φυλών και των ειδών στον πλανήτη.
The «Telaithrion Project» hopes to put in actual perspective, that a self sufficient sustainable society that is based on true incentives and selfless giving, can exist, and that can be applied to practice in everyday life, and that even if the entire culture of humanity adopted it could flourish. We would like to share all the practical knowledge, the information, the technologies and at the end the solutions that we may discover, research and apply to this journey of ours. We will do all we can to animate, empower, educate and inspire all people we meet so they will be able to follow their own path towards a more possible, more balanced coexistence of races and species on the planet.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2010 | Established Project since 2010

More Information»
Stagones
April 252013

Ζούμε στις παρυφές του Πυξαριά, με την πρόθεση οι μέρες μας να κυλούν δημιουργικές, ειρηνικά. Αναζητούμε τρόπους να καλλιεργούμε την τροφή και τις σχέσεις μας, συλλέγουμε βότανα και καρπούς, ισορροπούμε κι εξελισσόμαστε. Παράλληλα ασχολούμαστε με μικρές κατασκευές από φυσικά υλικά και, κατ’ επέκταση, με το σχεδιασμό βιοκλιματικών καταλυμάτων χαμηλού κόστους και οικολογικού αποτυπώματος. Οι επιλογές μας είναι συνειδητές και χαιρόμαστε την ευθύνη τους γιατί αντανακλούν την ελευθερία που μοιραζόμαστε όλοι. Θεωρούμε τη Γη κληρονομιά όλων, τους συνανθρώπους μας αδέρφια και εστιάζουμε σε ό,τι ενώνει. Είμαστε σταγόνες που σμίγουν, νερό που ξυπνάει, ωκεανός!
We live in the foothills of Mount Pixarias. Our goal is to let every day pass in a creative and peaceful manner. We seek ways to grow our food and our relationships, we collect herbs, fruits and nuts, we maintain our balance and we evolve. At the same time, we occupy ourselves with small constructions, using natural materials and, in consequence, with the design and planning of bioclimatic accommodation of low budget and low ecological imprint. We make our choices with full knowledge and we enjoy the responsibility of it, because these choices reflect the freedom we share with one another. We consider Earth everybody’s legacy, every human being our brother and we focus on the things that bring us together. We are drops that join together, water that comes to life, an ocean!

TelaithrionImage02


Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2012 | Established Project since 2012

More Information»
Piliko
April 252013

Η ομάδα πηλΟίκο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2008 από άτομα που εξειδικεύονται στον τομέα της κατασκευής με κοινό ενδιαφέρον τη δόμηση με φυσικά υλικά και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
Είναι μια ομάδα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και με στόχο την επαναφορά παλαιών τεχνικών, την αναζήτηση καινούριων μεθόδων δόμησης με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά και τη διάδοσή τους στο ευρύτερο κοινό.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Cob.gr
April 252013

Στο cob.gr ασχολούμαστε με τη φυσική δόμηση και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, δύο πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, η πρώτη στην φάση της κατασκευής μιας κατοικίας ενώ η δεύτερη στην διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης σε αυτήν. Και οι δύο καταλήγουν σε τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό όφελος.

Περισσότερα εδώ

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • The Telaithrion Project

  The Telaithrion Project

  Eco-building, Eco-collectives, Eco-projects

  Read more
 • Stagones

  Stagones

  Eco-building, Eco-projects

  Read more
 • Piliko

  Piliko

  Eco-building

  Read more
 • Cob.gr

  Cob.gr

  Eco-building

  Read more